top of page

RAIVAUSSAHATYÖT

HEINÄN TORJUNTA*

HEINÄN TORJUNTA

Taimikko saattaa tarvita varsinkin istutusta seuraavien parin vuoden ajan  heinän torjuntaa. Tällöin heinä, vadelma ja muu istutusalalle nouseva kasvillisuus  kaadetaan tai poljetaan taimen ympäriltä sen kasvua haittaava kasvillisuus. Taimikko on hyvä tarkistaa vuosittain.

TAIMIKON VARHAISHOITO*

TAIMIKON VARHAISHOITO Varhaishoidossa perataan havupuutaimikoissa kasvatettavien taimien kasvua haittaava lehtipuusto. Taimikon varhaishoito tehdään yleensä noin viiden vuoden iässä kun lehtipuusto alkaa nousta ohi kasvatettavien havupuiden. 

TAIMIKON HARVENNUS

TAIMIKON HARVENNUS Taimikonhoidossa harvennetaan liian tiheässä kasvavaa puustoa ja valitaan parhaat yksilöt maksimoimaan puuston tuotto.  Taimikonhoito vaikuttaa metsän laatuun ja kasvuun päätehakkuuseen saakka, joten työ kannattaa teettää ammattilaisella oikeiden puuvalintojen varmistamiseksi. 

NUOREN METSÄN KUNNOSTUS

NUOREN METSÄN KUNNOSTUS

Jos taimikonhoito on jäänyt  tekemättä tai viivästyy, voidaan riukuuntuneeseen metsään tehdä ensiharvennuksen sijasta nuoren metsän kunnostus: harvennetaan parhaille puille tilaa, jotta ne pääsisivät järeytymään myyntikelpoisiksi. Usein kunnostustöiden yhteydessä alueelta on mahdollista kerätä energiapuuta.

ENNAKKO-RAIVAUS

ENNAKKORAIVAUS

Usein ennen koneellista harvennus- tai päätehakkuuta metsässä on tarpeellista suorittaa ennakkoraivaus, jossa poistetaan pieni, myyntipuuksi kelpaamaton puusto.  Ennakkoraivaus on hyvä teettää hyvissä ajoin ennen hakkuita, jotta kaadettu puusto ehtii painumaan ennen koneen tuloa. 

+ MUUT  RAIVAUSTYÖT

+ MUUT RAIVAUSTYÖT

Luottometsuri tekee kaikenlaisia raivaustöitä. 

Ota yhteyttä tai

pyydä tarjous!

*VALITSE OIKEA AJANKOHTA
  • Heinän torjunta = loppusyksy

  • Varhaishoito = keskikesä

  • Harvennus = ympäri vuoden

  • Kunnostus = ympäri vuoden

  • Ennakko = ympäri vuoden

KEMERA-TUKI

Metsän harvennus- ja kunnostustyöhön on mahdollista saada Kestävän metsätalouden rahoitustukea (ts. Kemera -tuki). Luottometsuri antaa sinulle lisätietoa tuesta ja  hoitaa hakemuksen täyttämisen puolestasi.

bottom of page