top of page

TIETOSUOJA

Tämä on Luottometsuri Tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 16.3.2019

Rekisterinpitäjä

Luottometsuri Tmi
Koivuviidantie 5, 31640 Humppila
p. 050 5431 386
luottometsurisi @ gmail.com
www.luottometsuri.fi, www.luottometsuri.com
 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Oskari Uusitalo, p. 050 5431 386, luottometsurisi @ gmail.com

Rekisterin nimi

Luottometsurin asiakas- ja markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Nimi

  • Osoite

  • Puhelinnumero

  • Sähköposti

  • Tilausten tiedot

  • Yhteydenottolomakkeen viestit

  • Tarvittaessa henkilötunnus ennakonpidätystä varten

  • Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tilausten yhteydessä tai luottometsuri.com/luottometsuri.fi -sivuston lomakekentistä.

Evästeet

Sivustolta kerätään tietoa myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Verkkosivustolla voidaan käyttää tietojen keräämiseen Google Analyticsia ja muita vastaavia palveluita, jotta voidaan analysoida ja kehittää sivustoa entistäkin paremmaksi ja kohdentaa sivuston kävijöille relevanttia markkinointia. Yksilöiviä tietoja kerääviä evästeitä asetetaan vain käyttäjille, jotka ovat erikseen sallineet niiden asettamisen.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta sivuston tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. julkaisujärjestelmän hallinnointi). Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka yrityksen on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Lisätietoa tietosuojasta saat luottometsurisi @ gmail.com

Lisätietoa evästeistä

bottom of page