top of page

ISTUTUKSET

Metsänuudistaminen on hyvä tehdä noin vuoden kuluessa avohakkuusta. Istutuksessa tärkeintä on valita oikea puulaji kasvupaikan mukaan. Tuottava ja tiheä taimikko saadaan aikaan huolellisella ja ammattitaitoisella istutus- tai kylvötyöllä.

 

Istutus voidaan hoitaa itse hankkimillasi taimilla, ja tarvittaessa Luottometsuri hankkii ne puolestasi. Istutukset hoidetaan pääsääntöisesti keväisin, kun maa on sulanut.

Kuusiaidan istuttaminen ja leikkuu
+ KUUSIAIDAT JA PIHA-AIDAT
KOTITALOUSVÄHENNYS

Pihapuiden kaato tms. kotitalouteen tehtävät työt ovat kotitalousvähennys-kelpoisia. Hankalat pihapuut kannattaakin siis jättää ammattilaisen murheeksi.

bottom of page