top of page

HAKKUUTYÖMAAT

PIHAPUUT

PIHAPUUT

Pihan suuret puut alkavat ikääntyessään usein lahota, varjostaa pihaa tai  kaatua myrskyssä. Liian lähellä sijaitsevat puut taas tekevät hallaa rakennuksille. Pihapuut ovat usein haastavia kaadettavia, ja ne on hyvä jättää ammattilaisen tehtäväksi, jolla on tarvittavat välineet sekä vastuuvakuutus

ENERGIAPUUN HAKKUUT

ENERGIAPUUN HAKKUU

Energiapuun hakkuu on usein ajankohtainen nuorissa metsissä, joissa taimikon harvennus on merkittävästi myöhästynyt, ja puusto ei täytä teollisuudelle kelpaavan ainespuun mittoja. Myös tukkoisista pellonreunoista ja teiden varsista voidaan puusto kaataa energiapuuksi. 

HARVENNUS-HAKKUUT

HARVENNUSHAKKUUT

Pienet alat ja hakkuut, joihin koneen tuominen on kannattamatonta tai maasto erittäin haastava, kannattaa teettää metsurityönä.

MYRSKYPUUT

MYRSKYPUUT

Myrskypuut ovat erittäin vaarallisia esimerkiksi erilaisten jännitteiden takia, joten korjaus- ja siivoustyö kannattaa jättää ammattilaiselle. Jos myrsky pääsee yllättämään, Luottometsuri siivoaa kaikenkokoiset puut, oli kyse sitten pihasta tai metsästä.

YLISPUIDEN POISTO

YLISPUIDEN POISTO

Ylispuiden poistolla tarkoitetaan taimikkoon siemenpuiksi jätettyjen puiden poistoa. Kun työ tehdään metsurityönä, jäävät taimikkovauriot huomattavasti pienemmiksi konetyöhön verrattuna.

+ MUUT  MOOTTORI-SAHATYÖT JA HAKKUUT

+ MUUT  MOOTTORI-SAHATYÖT JA HAKKUUT

Luottometsuri tekee kaikenlaisia moottorisaha- ja hakkuutöitä. 

Ota yhteyttä tai

pyydä tarjous!

KOTITALOUSVÄHENNYS

Pihapuiden kaato tms. kotitalouteen tehtävät työt ovat kotitalousvähennys-kelpoisia. Hankalat pihapuut kannattaakin siis jättää ammattilaisen murheeksi.

bottom of page