top of page

METSURIN TYÖT

Heinän torjunta, taimikon varhaishoito ja harvennus, nuoren metsän kunnostus, ennakkoraivaus. 

Taimikon hoito on tärkeä metsänhoidollinen toimenpide, jonka avulla varmistetaan metsän kasvuunlähtö sekä parhaat mahdolliset tuottoedellytykset. 

Metsän istutus, kuusiaidan tai piha-aidan istuttaminen.

Metsän uudistaminen on hyvä tehdä noin vuoden kuluessa avohakkuusta. Tuottava ja tiheä taimikko saadaan aikaan huolellisella ja ammattitaitoisella istutus- tai kylvötyöllä.

Pihapuut, energiapuiden hakkuut, harvennushakkuut, myrskypuut, ylispuiden poisto. 

Varsinkin hankalat pihapuut kannattaa jättää ammattilaisen murheeksi. Pihapuiden kaato tms. kotitalouteen tehtävät työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia

LUOTTOMETSURI

Luottometsuri on alansa ammattilainen: hänellä on metsämestarin ja metsäluonnonhoitajan tutkinnot. 

Luottometsuri tekee erilaisia metsänhoitotehtäviä vuosien kokemuksella ja hänellä on kaikki asiaankuuluvat välineet, luvat, kortit ja vakuutukset. 

bottom of page